Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Phú Nhuận

Thôn Phú Hải 2 - Gia Phú Nhuận - Bảo Thắng - Lào Cai
1685513495
lci-baothang-thso1xaphunhuan@edu.viettel.vn